Nowości, rekomen­dacje, intere­su­jące pozycje


Rekomendacja miesiąca 04/2015

MAPA NIEBA
Eben Alexan­der. Ptolemy Tomp­kins
Wydawnictwo ZNAK Lit­er­a­nova, Kraków 2014

Kon­tynu­acja best­sellera Dowód amerykańskiego neu­rochirurga, który po tym, gdy w efek­cie zapale­nia opon móz­gowych zapadł w śpiączkę, odbył podróż poza ciałem do innych rzeczy­wis­tości, a po tygod­niu — wbrew medy­cznym rokowan­iom nieda­ją­cym mu szans na wylecze­nie — wró­cił do zdrowia. Przy­pom­ni­jmy, że obsz­erny zapis radiowego wywiadu z dr. Ebenem Alexan­drem, opa­tr­zony tytułem Wymiar bardziej realny niż nasz, zamieś­cil­iśmy w nr. 12 z 2013 r.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.