Rok krystalicznego ziarna

ROK KRYS­TAL­ICZNEGO ZIARNA OD 26 LIPCA 2017 DO 25 LIPCA 2018. Rachuba 13 księży­ców
Hanna Kotwicka
Wydawnictwo PUL­SAR, Warszawa 2017

To tem­aty­czny kalen­darz na 2017/​18, w którym daty gre­go­ri­ańskie zostały zsyn­chro­ni­zowane z 260-​dniowym kalen­darzem Tzolkin. Oparty jest na rachu­bie 13 księżyców/​28 dni + 1 dzień na wymi­anę potenc­jałów roku; niezbędny do codzi­en­nej pracy z ener­giami dnia odd­zi­ału­ją­cymi na pole świado­mości zbiorowej.

Nowy rok rozpoczyna się 26.07.2017, a kończy 25.07.2018. Dzieli się na 13 księży­ców (miesięcy) po 28 dni; ostatni dzień roku nazy­wany jest zielonym dniem. Każdy z 13 miesięcy pełni ściśle określoną funkcję zgod­nie z wewnętrzną logiką „13”. Dzięki obserwacji wydarzeń i oso­bistych reakcji na nie można uch­wycić nie tylko ich sens, ale również odkryć, na czym należy się skupić, aby iść z postępowym duchem Czasu. A przy­na­jm­niej NIE PRZESZKADZAĆ.

Recen­zja: Niez­nany Świat 10/​2017

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.