Konferencja „Szczepienia XXI wieku”

W obliczu nieko­rzyst­nie zmieni­a­jącej się sytu­acji doty­czącej szczepień w naszym kraju zapraszamy na Kon­fer­encję „Szczepi­enia XXI wieku” z udzi­ałem najbardziej znaczą­cych ludzi w Polsce, którzy zaj­mują się tym tem­atem, tj. m.in. pro­fe­sor Marii Doroty Majew­skiej, Justyny Sochy, dr. Jerzego Jaśkowskiego, Jerzego Zięby.

CO: Kon­fer­encja „SZCZEPI­ENIA XXI WIEKU
GDZIE: Cen­trum Szkoleniowo-​Konferencyjne, Warszawa Cen­trum
KIEDY: 26 sierp­nia 2017 w godz. 10:0020:00

ZGŁOSZENIA NA KON­FER­ENCJĘ proszę przesyłać na adres: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

OPŁATA DLA UCZEST­NIKÓW zaw­iera wstęp na kon­fer­encję, lunch i prz­erwy kawowe i wynosi:
- przy wpła­cie do 31 lipca 2017100
- przy wpła­cie od 1 sierp­nia 2017150
Możliwe jest zarez­er­wowanie miejsca na stoisko.

Kon­fer­encja „SZCZPI­ENIA XXI WIEKU” zakończy się obwieszcze­niem „DEKLARACJI WARSZA­WSKIEJ – Karty wol­ności wyboru w przyj­mowa­niu tzw. szczepień ochron­nych” przed­staw­ia­jącej wolę świadomych swoich praw Polek i Polaków w odniesie­niu do szczepień. Zostanie ona rozesłana do wszys­t­kich organów państ­wowych w Polsce i najważniejszych insty­tucji na świecie. Wcześniej (ale też później) zbier­ane będą pod nią Wasze /​Państwa podpisy.

Orga­ni­za­tor: Fun­dacja Wspiera­nia Roz­woju Kul­tury i Społeczeństwa Oby­wa­tel­skiego QLT – więcej infor­ma­cji na stronie: www​.fun​dacja​-qlt​.pl

Kon­takt: Lena Hup­pert, Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript., tel. 502 085840


W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.