Podziękowanie

Zarząd Fun­dacji na rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „POMÓŻ I TY” serdecznie dziękuje Państwu za wspar­cie. Środki, które udało nam się pozyskać dzięki Państwa wspar­ciu pomogą sfi­nan­sować kosz­towne, spec­jal­isty­czne oper­acje, zabiegi reha­bil­i­ta­cyjne, zakup leków i sprzętu reha­bil­i­ta­cyjnego dla naszych podopiecznych, którymi są głównie niepełnosprawne dzieci. Bezbronne, pokrzy­wd­zone przez los dzieci ponownie maja szansę żyć jak ich zdrowi rówieśnicy i cieszyć się pięknem otacza­jącego świata.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Wydanie elektroniczneStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.