Taniec z wiatrem

ImageTo niezwykła opowieść o wyprawie do Nowej Zelandii, która staje się dla bohaterki podróżą duchową. Spotka­nia z kul­tura mao­ryską i dziką przy­rodą oraz mag­iczne rytu­ały są dla niej źródłem przemi­any. Owocuje to kole­jną wyprawą — tym razem na Białoruś — do korzeni. Speł­nia ona marzenia każdego człowieka, aby „powró­cić do domu”, do źródła, z którego bierze początek nasz los. W treść książki wple­cione są sny, wizje i przesła­nia, które uzu­peł­ni­ają relacje drogi do włas­nego wnętrza.
Cza­sem, aby poz­nać swą prawdziwą naturę — trzeba pojechać na koniec świata.

Nie sądziłem,że można napisać tak piękną i dojrzałą duchowo książkę, jak „Taniec z wia­trem” Joanny Pawłow­icz. Książkę, która z jed­nej strony, okazuje się fak­to­log­icznym zapisem ważnych wydarzeń w ludzkim życiu, z drugiej zaś, opowieś­cią o intu­icyjnym poszuki­wa­niu włas­nej drogi — tu i teraz.
To edy­cja pod każdym wzglę­dem unika­towa, którą — przy całej umowności tego określe­nia — można by nazwać wielowątkowym repor­tażem duchowym”
(Marek Rymuszko — redak­tor naczelny Niez­nanego Świata)

Joanna Pawłow­icz — dzi­en­nikarka, pisarka,tancerka Ma-​uri, znaw­czyni run, a przede wszys­tkim podróżniczka przez życie. Wyprawa do Nowej Zelandii okazała się punk­tem zwrot­nym — odtąd najważniejsze stały się dla niej podróże wewnętrzne. Współpracuje z Niez­nanym światem. Wydała zbiór repor­taży Życie przez kalkę oraz powieść biograficzną Lena.

Tytuł: Taniec z wia­trem
Autor: Joanna Pawłow­icz
Wydawca:
Bib­lioteka Nowej Ziemi

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.