PANEL UFOLOGICZNY

3 wrześ­nia 2016 r.
Podzam­cze koło Chęcin (wojew­ództwo świętokrzyskie).

Zapraszamy na Panel Ufo­log­iczny pod­czas Astro Pikniku 2016 z udzi­ałem Marka Żelkowskiego (pol­ski pis­arz sci­ence fic­tion i fan­tasy, dzi­en­nikarz), Pio­tra Cielebi­a­sia (dzi­en­nikarz zewnętrzny Onet Strefa Tajem­nic, pub­l­i­cysta Niez­nany Świat — ofic­jalna strona miesięcznika), Marka Sęka (redak­tor naczelny Radio Para­nor­mal­ium), Prze­mysława Nowakowskiego (pis­arz, dzi­en­nikarz miesięcznika Niez­nany Świat — ofic­jalna strona miesięcznika) i Woj­ciecha Chudz­ińskiego (pis­arz, pub­l­i­cysta, zastępca redak­tora naczel­nego Niez­nany Świat — ofic­jalna strona miesięcznika).

Astro Piknik oraz Panel Ufo­log­iczny są bezpłatne. Nie ma konieczności wcześniejszego rez­er­wowa­nia miejsc. Uprze­jmie prosimy jed­nak o kliknię­cie opcji „wezmę udział”, jeśli wybiera­cie się Państwo na panel. Infor­ma­cja o tym, ile osób pojawi się na pan­elu ułatwi nam jego tech­niczne rozplanowanie.

PRO­GRAM:

I. WPROWADZE­NIE

 1. Czym jest UFO. Pod­sta­wowe zagad­nienia i problemy.
 2. Dawne wzmi­anki. UFO przed 1947 r.
 3. Fala 1947 r.
 4. Reakcje poszczegól­nych rządów
 5. Dyskusja: Komu zależy na ukry­wani prawdy o UFO?

II. PALE­OKON­TAKT

 1. Czym jest teo­ria starożyt­nych astro­nautów? Pod­sta­wowe założenia.
 2. Nauczy­ciele z kosmosu.
 3. Ato­m­owe wojny bogów (Prze­mek Nowakowski).
 4. Dyskusja: Czy religie przetr­wają ewen­tu­alny kontakt?

III. BLISKIE SPOTKANIA

 1. Jak mogą wyglą­dać kos­mici? Krótka his­to­ria poszukiwań.
 2. Wyobraże­nie kos­mitów na przestrzeni wieków (Marek Żelkowski).
 3. Prawdziwe UFO. Kilka mało znanych przypadków.
 4. Ufonauci w Polsce (Marek Sęk).
 5. Kos­mici na Ziemi i w Układzie Słonecznym.
 6. Dyskusja: Dlaczego ofic­jalny kon­takt nie następuje?

IV. WYSOKA DZIWNOŚĆ

 1. Teo­ria „sys­temu” Vallee’go i super­spek­trum Keela.
 2. Freixedo i teorie ezoteryczno-​innowymiarowe.
 3. Objaw­ienia czy kosmici?
 4. Dyskusja: Co możemy powiedzieć po 70 lat­ach badań?

Serdecznie zapraszamy!

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.