Esencje kwiatowe doktora Bacha: ratunek w codzienności

Małgorzata Glinicka

ImageBarbara Wójcik zajmuje się czymś, co odbiega od tradycyjnych praktyk psychologicznych oraz medycznych. To terapia emocji.

W życiu każdego człowieka pojawiają się trudne momenty, które sprawiają, że napór rzeczywistości – drążący osłabione ciało i rozszczepiający bezbronną psychikę – wydaje się nie do zniesienia.

Przyczyną może być stres, nieuporządkowane emocje, a także zaburzenia nastroju. Wiele osób poddaje się wówczas, uciekając w wymyślne formy zagłuszenia bezradności, aby za wszelką cenę nie dostrzec pęknięć w swoim wnętrzu. Większość z nich nie potrafi szukać pomocy, wstydząc się swojego stanu i sytuacji, w której przyszło im walczyć o spokojną codzienność. Trzydzieści osiem ekstraktów (esencji) roślinnych dr. Bacha to obietnica harmonii, którą Natura pragnie się z nami podzielić. Stosowanie ich w połączeniu z rozmową z odpowiednio przygotowanym do tego specjalistą pomaga

odzyskać siły i pełnię radości

bez konieczności sięgania po leki.
Wiele osób odczuwa – nie zawsze w pełni uświadomiony – wewnętrzny opór przed udaniem się po poradę do psychologa lub psychiatry. Najczęściej istota problemu tkwi w przemożnym lęku przed zagłębieniem się we własne wnętrze, ponieważ taka konfrontacja z samym sobą musiałaby z konieczności doprowadzić do ponownego rozbicia pancerza, którym na chwilę osłoniło się żywe wewnętrzne rany. To rodzaj sytuacji granicznej, przypominającej stąpanie po kruchym lodzie, który w każdej chwili może pęknąć lub – posługując się terminologią indyjską – spacer po ostrzu brzytwy.

Przyczyną rozbicia harmonii w życiu jednostki ludzkiej jest zazwyczaj ogromne napięcie, wywołane konkretnymi przypadkami losowymi, niejednokrotnie równocześnie zbiegającymi się ze sobą w czasie i wpływającymi negatywnie na emocje, które zaczynają wymykać się spod kontroli, doprowadzając do stresu, a w konsekwencji do pogorszenia się ogólnego stanu zdrowia i paraliżu prawidłowego funkcjonowania. Jeśli nie zostaną opanowane w porę, będą stopniowo niszczyły kolejne oazy spokoju, jakie dana osoba jeszcze zachowała, pozbawiając ją schronienia i ogałacając z nadziei.
W Polsce istnieje możliwość skorzystania z jedynej w swoim rodzaju

terapii emocji

odmiennej od tradycyjnych praktyk psychologicznych oraz medycznych. W Warszawie zajmuje się nią posiadająca międzynarodowy certyfikat Dr. Edward Bach Foundation, mgr Barbara Wójcik, która przyjmuje w Centrum Medycyny Holistycznej MERIDIAN. 
ImageTo u niej zdesperowani i osamotnieni w bólu ludzie szukają pomocy, licząc, że przywróci im ona – we współpracy z Naturą – zdolność do przyswajania pozytywnych bodźców i pragnienie kreowania nowych przestrzeni działania. Często są nieświadomi faktu, że tak naprawdę przychodzą do osoby obdarzonej wyjątkową zdolnością zgłębiania ludzkiej psychiki.

Barbarę Wójcik z pełną świadomością można uznać za człowieka renesansu. Ciekawa życia, długo poszukiwała w nim swojego miejsca. Wykonywała wiele zajęć – począwszy od fotografowania, poprzez organizację szkoleń i działania popularyzujące zgodny z naturą styl życia, a na poradnictwie dotyczącym sfery trudnych emocji kończąc.

Wszystkie te obszary aktywności łączył jednak jeden wspólny mianownik, z którego wcześniej nie zdawała sobie w pełni sprawy. Tym punktem zbieżnym, pojawiającym się bez względu na aktualnie wykonywany zawód, była skłonność ludzi do powierzania jej swoich problemów. Stanowiła swoistą „ścianę płaczu”. W jej pobliżu zawsze pojawiał się ktoś, kto spontanicznie zaczynał opowiadać o intymnych sytuacjach ze swojego osobistego życia, najczęściej bolesnych i przesyconych wewnętrznym cierpieniem. Na te wyznania pani Basia, niezwykle wrażliwa na nieszczęścia innych, odpowiadała z ogromną empatią, wzruszeniem, współczuciem, poczuciem konieczności przeciwdziałania takiemu stanowi rzeczy.

Przełomowym wydarzeniem, sygnalizującym mającą nastąpić ostatecznie parę lat później zmianę, okazał się wykład wygłoszony przez australijskiego badacza. Był on poświęcony działaniu kropli wytwarzanych z kwiatów dziko rosnących roślin na układ emocjonalny człowieka. Z początku Barbara Wójcik, która prowadziła w tym okresie warszawski oddział Akademii Życia, nie przywiązywała wagi do uzyskanych informacji. Jednak jakiś czas później, w latach dziewięćdziesiątych, odbyła istotną rozmowę z prowadzącym Centrum Terapii Bacha w Polsce, ekspertem tej metody terapii, dr Igorem Pietkiewiczem – psychoterapeutą i trenerem Dr. Edward Bach Foundation, odpowiedzialnym za Międzynarodowy Program Edukacyjny Bacha w Polsce oraz autorem książek i artykułów z tej dziedziny.

Odtąd całą swoją energię poświęciła na zgłębianie tajników tej naturalnej metody wspomagania zdrowia. W celu podwyższenia kwalifikacji ukończyła studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej, obierając za specjalizację andragogikę. Ten dział pedagogiki, zajmujący się edukacją osób dorosłych, skupia się na kształtowaniu odpowiednich postaw życiowych. Także rozwijaniu cech osobowości, takich jak: inteligencja i charakter. Aby wykształcić w pełni te walory, należy postarać się o uaktywnienie woli odrzucenia niesprawdzonych nawyków i wprowadzenie w to miejsce elementów pozytywnych, które pomogłyby zniwelować dotychczasowe dysfunkcje.

Na początku Barbara Wójcik pomagała głównie znajomym. Z czasem coraz bardziej zaczęła angażować się w projekt niesienia pomocy szerszym kręgom ludzi, aż w końcu, dzięki znajomości z Igorem Pietkiewiczem, zajęła się problemem profesjonalnie. Wiedziała jednak, że niezbędnym warunkiem skuteczności w pomaganiu innym jest w pierwszej kolejności konieczność przenicowania samej siebie i doprowadzenia do rewolucji we własnym życiu, sposobie życia. Osoby bowiem, które doświadczyły wielu cierpień i przeciwności niejako na własnej skórze, zyskują bowiem zazwyczaj najlepsze kwalifikacje potrzebne do

dialogu z tymi, którzy takie stany przeżywają.

ImageObecnie do Barbary Wójcik trafiają ludzie z najróżniejszymi problemami: tacy, którzy nie wykształcili umiejętności zachowania asertywnego, niezdolni do uniesienia ciężaru straty kogoś bliskiego, osłabieni przez stresy dnia codziennego, mający problemy w kontaktach interpersonalnych, załamani rozwodem, pełni lęków egzystencjalnych i braku wiary we własne siły lub borykający się z rozpowszechnionymi w dzisiejszych czasach zaburzeniami depresyjnymi. Zjawiają się również dzieci, przytłoczone swoimi dramatami, o których nie umiały dotychczas mówić. Niejednokrotnie wizyta w gabinecie pozwala im się otworzyć, a specjaliście uchyla drzwi wiodące do źródła problemu, którym może być trudna sytuacja w domu, a także np. prześladowanie w szkole.

Środkiem, który pomaga w przezwyciężeniu tych niedogodności i wprowadza równowagę emocjonalną, są ekstrakty (esencje) kwiatowe (Bach Original Flower Remedies). Przez panią Barbarę są dobierane indywidualnie podczas rozmowy, która pozwala lepiej zrozumieć innych ludzi i samego siebie, dokładnie określić swoje samopoczucie i cechy charakteru oraz spojrzeć z nowej perspektywy na problemy dnia codziennego. Dotarcie do rdzenia wewnętrznego konfliktu umożliwia skomponowanie wyjątkowo skutecznej mieszanki.

Esencje przyjmuje się bezpośrednio na język, w dawce cztery krople cztery razy dziennie. Szybkość odczuwalnej reakcji na krople dr Bacha zależy od indywidualnych cech stosującej je osoby. Bach Original Flower Remedies można zażywać tak często, jak sobie tego życzymy. Jeżeli masz np. chwilowo obniżony nastrój lub przeżywasz kryzys, niekiedy wystarczy pojedyncza dawka. Jeżeli jednak niekorzystny stan psychiki utrzymuje się, należy stosować ekstrakty przez dłuższy okres. Koncentraty dr Bacha można stosować również zewnętrznie, rozpylając je w pomieszczeniu, dodając do kąpieli, stosując w formie kompresów.
Metodę tę stworzył w latach trzydziestych XX wieku brytyjski lekarz, bakteriolog i naukowiec Edward Bach (1886-1936), który opowiadał się za holistycznym leczeniem pacjenta bez nadmiernego akcentowania samej choroby. Zauważył on istnienie korelacji pomiędzy stanem somatycznym istoty ludzkiej a jej psychiką. Dlatego niezmiernie istotnym czynnikiem efektywnego leczenia jest zrozumienie własnej natury, odnalezienie przyczyn przeszkadzających w codziennym funkcjonowaniu i wprowadzenie pozytywnych zmian w życiu, a także zastąpienie niekorzystnych stanów psychicznych – cechami i zachowaniami dającymi zadowolenie. Doktor Bach twierdził, że jeżeli psychiczne i duchowe aspekty człowieka pozostają w równowadze, choroba nie może zaistnieć.

Większości z nas trudno dostrzec związek pomiędzy sposobem, w jaki żyjemy a dolegliwościami, których doświadczamy. Warto zadać sobie pytania: Jakim jestem człowiekiem? Jaki jest mój stosunek do siebie i innych? Jak radzę sobie z codziennymi trudnościami? Czy moje życie jest pełne harmonii ? Co mogę zmienić w moim życiu, aby stało się spokojne i radosne? Takie rozważania przynoszą odpowiedź, dlaczego w naszym ciele pojawiła się choroba.

Na podstawie wieloletniej obserwacji dr Bach rozróżnił trzydzieści osiem podstawowych negatywnych stanów umysłu, odpowiedzialnych za wywołanie wewnętrznej dysharmonii, znajdującej swoje odzwierciedlenie w sferze somatycznej. Pragnąc zlikwidować przyczynę choroby, mającą swoje źródło w umyśle, posłużył się ekstraktami z kwiatów dziko rosnących roślin.. Potrafią one skutecznie redukować stres i doprowadzić ludzki organizm do równowagi emocjonalnej. Idée fixe doktora Bacha było znalezienie metody całkowicie bezpiecznej, bez negatywnych skutków. Ta, którą stworzył, jest unikatowa, gdyż zastępuje materiał używany do produkcji leku czymś całkowicie naturalnym.

ImageEsencje, których nie należy mylić z olejkami eterycznymi, są pozyskiwane poprzez nasycenie wody materiałem roślinnym i zakonserwowanie powstałej tynktury 27 % alkoholem. Każda z nich odpowiada określonym stanom psychiki lub cechom charakteru. Stymulują one naturalne siły regeneracyjne organizmu, powodują transformację emocji na poziomie uczuć, myśli i zachowania, a ich energia powstaje w procesie pierwotnego przygotowania tynktury-matki, bez stosowania dodatkowej energetyzacji czy dynamizacji.

Koncentraty, zawierające energię leczniczą zamiast składników roślinnych, są bardzo rozcieńczone, dlatego nie można w nich wykryć substancji aktywnych. Wytwarza się je od ok. 70 lat w Centrum Doktora Edwarda Bacha w Mount Vernon w Anglii.

Bach Original Flower Remedies działają wyłącznie na zasadzie harmonizowania i nie są w stanie wywołać negatywnych objawów, jakie powodują często farmaceutyki. W efekcie ich stosowania pojawia się radość istnienia. Ta naturalna, nieinwazyjna i nieprzyczyniająca się do uzależnień, a przy tym oparta na całkowicie naturalnych środkach metoda terapii wspomaga leczenie. Wpływa ona zarówno na powierzchowne stany, między innymi na nastroje i emocje, jak i działa na bardzo głębokim poziomie, dokonując poruszeń w sferze cech osobowości, zakorzenionych schematów, uwarunkowań oraz skutków traumatycznych doświadczeń z przeszłości, prowadząc w rezultacie do ostatecznej, pozytywnej transformacji osobowości. Aby cały proces przebiegł bez zakłóceń, ten, kto przychodzi ze swoim problemem, musi jednak trafnie przedstawić sytuację – uświadomić sobie, co naprawdę przeżywa i dlaczego.

Ogromną rolę w tej metodzie odgrywa sam specjalista terapii dr Bacha, który w trakcie konsultacji ma za zadanie znaleźć klucz do rozwiązania problemu wraz z wyciągnięciem z tej analizy wniosków, ponieważ klient mówi tyle, ile chce powiedzieć. Później zaś przychodzi pora na unikatowe kondensaty energii, które „prowadzą” człowieka będącego w stanie dysharmonii w taki sposób, że zacznie on

doświadczać spokoju i jasności umysłu

a jego system energetyczny zostaje zalany pozytywnymi wibracjami, stymulującymi naturalne siły organizmu do samoregulacji.
Terapia ekstraktami roślinnymi dr. Bacha opiera się na holistycznym podejściu do pacjenta i choroby, zakładając ścisłą, dynamiczną współpracę terapeuty z pacjentem. Cele długoterminowe, takie jak transformacja osobowości, i te o krótszym zasięgu, wyznaczane są wspólnie, ale głównym decydentem jest osoba, która oczekuje pomocy. Barbara Wójcik po każdym spotkaniu zmienia skład mieszanki, co przypomina proces obierania cebulki. Każda sesja staje się okazją do wyeksponowania innych stanów emocjonalnych, dzięki czemu można przedrzeć się przez kolejne warstwy po to, by dojść do samego rdzenia. Skuteczność konsultacji zależy od cech indywidualnych klienta, jego zdolności do introspekcji i identyfikowania swoich wewnętrznych przeżyć.

ImageEkstrakty roślinne doktora Bacha stosowane są w celach profilaktycznych oraz przy wspomaganiu dolegliwości somatycznych i psychicznych jako suplement klasycznej farmakoterapii, psychoterapii lub innych metod. Nie zawierają chemii i działają łagodnie, przez co trochę wolniej. Stąd w przypadku złożonego problemu wymagana jest cierpliwość.

Pewnego dnia w gabinecie pani Barbary pojawiła się kobieta, która podczas  pierwszego spotkania siedziała nieśmiało na brzegu krzesła. Pani ta prowadziła z sukcesem kilkusetosobową firmę, natomiast – zastraszana i poniżana przez męża alkoholika – męczyła się w nieudanym związku. Taka sytuacja miała również ogromny wpływ na jej własne niskie poczucie wartości. Do Centrum MERIDIAN trafiła szukając pomocy dla syna, który stwarzał problemy wychowawcze, a ostatecznie sama także została na terapii trwającej rok i dwa miesiące. Dzięki konsultacjom i przyjmowaniu kropli dr Bacha doprowadziła do radykalnych zmian w swoim życiu – rozwiodła się z mężem, przeprowadziła z synem do większego miasta i założyła własny biznes.

Ta fantastyczna metoda

działa zarówno na dojrzałe osoby, jak i dzieci, zwierzęta oraz rośliny. Reguluje wiele stanów emocjonalnych, które stanowią dyskomfort, bez względu na wiek i etap życiowy – ząbkowanie, pierwsza miłość, menopauza, sesja na uczelni, przepracowanie i wypalenie zawodowe, czas matur, depresja jesienna w okresie października-listopada, stany obniżonego nastroju, żałoba po stracie bliskich, kryzysy życiowe, brak poczucia własnej wartości, samotność, strach, lęki, niepokój, utrata zainteresowania otoczeniem i bieżącymi sprawami, nadwrażliwość na wpływy zewnętrzne, przygnębienie, rozpacz, zwątpienie oraz nadmierne zaangażowanie w sprawy innych. Pod wpływem ekstraktów oraz przebiegu sesji osoba, która uprzednio izolowała się od otoczenia, zaczyna doceniać sens kontaktów z innymi ludźmi oraz czerpać radość z życia. Całkowicie bezpieczne ekstrakty wspierają w walce z nałogami, takimi jak palenie, alkohol oraz obżarstwo. Nie wchodzą w interakcje z lekami, mogą być stosowane przez wszystkich bez względu na wiek, co zostało udowodnione badaniami empirycznymi.

Warto dodać, że przed Sylwestrem zwierzęta (głownie psy panicznie bojące się wybuchów) również otrzymują specjalnie przygotowane dla nich krople.

W Polce oficjalną jednostką szkoleniową dla konsultantów tej metody terapii i zarazem dystrybutorem ekstraktów jest działające we współpracy z angielskim The Dr E. Bach Centre oraz The Dr E. Bach Foundation, Centrum Terapii Bacha prowadzone przez dr Igora Pietkiewicza.

Terapia ma wytyczone cele i określone zasady, ważny jest w niej także kodeks etyczny postępowania. Jej skuteczność związana jest z faktem, że specjalista legitymuje się międzynarodowym certyfikatem, który zdobywa po zdaniu licznych egzaminów i zaliczeniu trzystopniowego szkolenia. Certyfikat ten jest corocznie odnawiany. W Polsce działa sześciu wykwalifikowanych terapeutów, a wśród nich właśnie Barbara Wójcik.

ImageSpośród produktów oferowanych przez Centrum Terapii Holistycznej MERIDIAN warto wymienić zwłaszcza Krople Pierwszej Pomocy (Rescue Remedy™), Krem Pierwszej Pomocy (Cream Rescue Remedy™) oraz Żel Pierwszej Pomocy (Rescue Gel™).

Krople Pierwszej Pomocy wnoszą spokój i opanowanie fantastycznie sprawdzając się w sytuacjach stresowych, takich jak egzamin, rozmowa kwalifikacyjna, występ publiczny, wizyta u dentysty czy planowany zabieg medyczny. Są zalecane dla osób żyjących w dużym napięciu i pośpiechu. Pomagają przy bezsenności, w czasie kryzysu emocjonalnego, po rozpadzie związku, utracie pracy, w żałobie i doświadczeniach traumatycznych.
Krem Pierwszej Pomocy nawilża suchą, łuszczącą się skórę, przywracając jej naturalną wilgotność i elastyczność – przydatny do masażu. Jest bezpieczny dla alergików i może być stosowany nawet do pielęgnacji skóry niemowlęcej.
Z kolei Żel Pierwszej Pomocy służy do ochrony skóry. Działając łagodząco koi wszelkie jej podrażnienia. Przyspiesza również regenerację skóry w przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian (np. ukąszenia, pogryzienia).

Kontakt z Barbarą Wójcik.

Nieznany Świat 3/2011

Bieżący numerStrona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce prywatności.