Spotkanie z Hanną Kotwicką

1 grud­nia 2006 roku odbyło się spotkanie z Hanną Kotwicką, wydawcą oraz autorką licznych książek poświę­conych Kalen­dar­zowi Majów. Leti­mo­tivem dyskusji z udzi­ałem naszego goś­cia i Czytel­ników był Rok 2012 w kalen­darzu Majów — Losy ludzi i plan­ety.

Czy­taj więcej…

Spotkanie z Aleksandrem Rowińskim

Aleksander Rowiński4 października 2006 roku odbyło się spotkanie z Alek­san­drem Row­ińskim, leg­en­darnym repor­tażystą, pis­arzem i wydawcą, autorem blisko dwudzi­estu książek, badaczem pol­s­kich tropów Inków, twórcą filmu doku­men­tal­nego Inkowie w Polsce. Impreza połąc­zona była z pro­mocją najnowszej książki Alek­san­dra Row­ińskiego Przek­lęte łzy Słońca, a przy okazji także jego wcześniejszego tomu na ten sam temat Pod klątwą kapłanów.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.