Spotkanie z Wiesławą Bakaj - Matryca Energetyczna / Dwupunkt (VIDEO)

Wiesława Bakaj – z wyk­sz­tałce­nia mag­is­ter ped­a­gogiki z 25-​letnim stażem – ukończyła Między­nar­o­dowy Insty­tut Reflek­sologii Twarzy i jako reflek­solog pracuje do dzisiaj. Obok tech­niki Dwupunktu posługuje się również kilkoma innymi, jak: ter­apią czaszkowo-​krzyżową, klaw­it­er­apią, masażem ener­gety­cznym i oczyszcza­ją­cym, Theta Healingiem, Metodą Domančića, a także urządze­niem Quan­tec. Z wielką pasją i zaan­gażowaniem pomaga ludziom wykre­ować ich własne marzenia.
(14.07.2016, Warszawa, KGNŚ)

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.