Stanisław Kubaszak (VIDEO)

Spotkanie ze Stanisławem Kubasza­kiem — „Dobra ener­gia zmieni Twoje życie” (09.11.2017, godz. 17.30 Warszawa, KGNŚ)

  • Jak dzi­ała ener­gia życiowa?
  • Jakie współczesne zagroże­nia cywiliza­cyjne oraz tech­no­log­iczne wpły­wają na nas, osłabi­a­jąc zdrowie i entuz­jazm do życia?
  • Jak skutecznie się przed tym chronić?
  • Czy tech­nolo­gie opier­a­jące się na nat­u­ral­nej energii skalarnej są tu rozwiązaniem i co mówią na ten temat badania?

Na niniejsze pyta­nia postara się odpowiedzieć nasz prelegent

Stanisław Kubaszak jest mis­trzem Reiki, Shamanem Emaho, natur­oter­apeutą, radi­estetą i bioen­er­goter­apeutą. Od 15 lat przeprowadza uzdraw­ia­jące sesje dźwiękowe, wyko­rzys­tu­jąc misty­czne i etniczne instru­menty, takie jak: gongi, misy himala­jskie, bębny sza­mańskie, didgeri­doo, dzwonki oraz kamertony. Od 2014 r. prowadzi dzi­ałal­ność pod firmą Har­monic Life, dzieląc się swoją wiedzą, a także pro­mu­jąc sprawd­zone pro­dukty medy­cyny nat­u­ral­nej i paramedycznej.

(Więcej w pub­likacji „Dobra ener­gia uzdrowi Twoje życie” 11/​2017, str. 3839).

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotkania.


W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.