Spotkanie z dr. Janem W. Suligą (VIDEO)

Tarot a Kabała
dr Jan W. Suliga
znawca Tarota i wróżbita
(22.02.2017, Warszawa, KGNŚ)

Dr Jan Witold Suliga z wyk­sz­tałce­nia etno­graf i antropolog kul­tury, pasjonuje się wróżbami i kar­tami Tarota. Od ponad 30 lat nie tylko się nimi zaj­muje, ale także o nich pisze. Jego Tarot – karty które wróżą, to pier­wsza w powo­jen­nej Polsce ofic­jal­nie wydana na ten temat pozy­cja. Autor licznych artykułów oraz książek, m.in.: Bib­lia szatana. His­to­ria kart Tarota, Tarot Magów, Wielcy magowie świata czy Aniołowie w trady­cji i sztuce judeochrześ­ci­jańskiej. Opra­cował też i wydał dwie talie Tarota. Prowadzi, cenione w środowisku, warsz­taty, kursy doty­czące pracy z tymi mag­icznymi kar­tami oraz szerzej pojętego wróżbiarstwa.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotkania.

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.