Spotkanie z Igorem Witkowskim (28.02.2017)

wtorek 28 lutego 2016 r., godz. 17.30
(ul. Kredy­towa 2, Warszawa — wstęp wolny)

Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” oraz Księ­gar­nia Gale­ria „” zapraszają

na wręcze­nie Nagrody Hon­orowej „Niez­nanego Świata” za 2016 r. Igorowi Witkowskiemu

Wręcze­nie nagrody będzie połąc­zone z pro­mocją trzech nowych książek: dwóch z serii Instrukcje Prze­budzenia (VII i VIII): Otwar­cie trze­ciego oka i Niez­nane korze­nie religii na Ziemi oraz odręb­nej pozy­cji Anty­du­chowość: Prze­stroga na czas wiel­kich przemian.

Igor Witkowski - znany już dobrze naszym sym­pa­tykom były dzi­en­nikarz wojskowy i autor ponad 60 książek potrafi dotrzeć do ukry­tych infor­ma­cji oraz unikalnych mate­ri­ałów archi­wal­nych na całym świecie. Czytel­nicy Niez­nanego Świata pamię­tają zapewne jego Początek nowej ery, Chrys­tusa i UFO, Oś świata, Księgę dowodów czy Instrukcje prze­budzenia.

Po części ofic­jal­nej i spotka­niu z autorem nasz lau­reat będzie pod­pisy­wał swoje książki.

Serdecznie zapraszamy!

W sprzedaży