Spotkanie z Jerzym Prokopiukiem

Jerzy Prokopiuk - filo­zof, pis­arz, tłu­macz, eseista i badaczem obszarów duchowych.
(16.11.2016 r., Warszawa. KGNŚ)

Impreza ta ma szczególny charak­ter i znacze­nie dla czytel­ników „Niez­nanego Świata” ze względu na osobę lau­re­ata Nagrody Hon­orowej „” za 2005 r. Dorobek Jerzego Prokopiuka to dwadzieś­cia autors­kich tomów oraz około 250 tłu­maczeń książek z dziedziny psy­chologii, filo­zofii, ezoteryki, his­torii religii i gnozy.

Wiodą­cym tem­atem anon­sowanego spotka­nia będą dwie najnowsze edy­cje goś­cia KPNŚ. Na Światłość i radość składa się prawie 600 stron duchowych inspiracji Jerzego Prokopiuka z okresu „olśnień w Tatrach” (a to dopiero pier­wsza część!), nato­mi­ast drugą pozy­cją, jakiej poświęcimy uwagę, będzie Ostatni koń­cowy — zbiór najważniejszych przesłań i odpowiedzi, którymi dzieli się z nami dojrzały umysł mędrca.

Pokażemy też Państwu frag­menty filmu doku­men­tal­nego Śladami GRAALA z duchowej wędrówki na Mon­se­gur i innych miejsc mocy, które wywarły trwały wpływ na pasje ezoteryczne Jerzego Prokopiuka. Spotkanie z tak niecodzi­en­nym i wybit­nym twórcą, które poprowadzi Sebas­t­ian Minor, zain­spiruje z pewnoś­cią do głęb­szego spo­jrzenia na życie i zad­umy nad naturą naszego istnienia.

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.