Dlaczego konopie leczą? (VIDEO)

Spotkanie z Ewą Gryt
(09.11.2016, Warszawa, KGNŚ)

Ewa Gryt — założy­cielką firmy Gen­eral Hemp Mar­ket­ing i pier­wszego w Polsce sklepu inter­ne­towego sprzeda­jącego wyłącznie artykuły wyt­wor­zone z konopi siewnych: DobreKonopie​.pl. Pochodzi z Mysłowic, skończyła renomowany Uni­w­er­sytet Rol­niczy w Krakowie. Tem­atyką konopi włóknistych inten­sy­wnie zaj­muje się od kilku­nastu lat, m.in. prowadzi bada­nia nad różnorod­noś­cią ich zas­tosowań. Rozpoczęła też, pod marką DOBRE KONOPIE, pro­dukcję włas­nych artykułów wyt­wor­zonych z konopi upraw­ianych i zbier­anych przez jej firmę.

W ramach wykładu wyjaśnione zostaną różnice między możli­woś­ci­ami leczniczymi konopi indyjs­kich oraz siewnych, a także kwes­tia rozróż­ni­a­nia tych roślin. Co kryją w sobie zagad­kowe skróty RSO , CBD, CBDa? Jak w natłoku myl­nych przekazów medi­al­nych sprawnie poruszać się w tem­atyce konopi, np. co leczy padaczkę? Czym jest układ endokannabi­noid­owy – czyli o najnowszych zaskaku­ją­cych odkryci­ach naukowych doty­czą­cych naszego zdrowia.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotkania

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.