Pełne wer­sje artykułów z archi­wal­nych numerów


Lekarz poparzonych

Dr. Mar­ian Owoc z pod­karpack­iego Brzo­zowa od wielu lat leczy z powodze­niem ludzi, którzy ulegli poparzeniom, a także odnieśli inne obraże­nia. Wynaleziona przez niego maść skutecznie redukuje ból, przede wszys­tkim zaś powoduje, że rany goją się znacznie szy­b­ciej, niż przy zas­tosowa­niu innych metod i – co szczegól­nie ważne – nie pozostaw­iają na ciele blizn. Nim ów nat­u­ralny preparat został w końcu opaten­towany, jego twórca choć wcześniej pomógł tysią­com ludzi, przeszedł urzę­dową drogę przez mękę. Repor­taż o lau­rea­cie tegorocznej NAGRODY HON­OROWEJ NIEZ­NANEGO ŚWIATA i jego samot­nej walce pod­jętej dla dobra chorych.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.