Kto i dlaczego ukrywa prawdę o niektórych szczepionkach

Spis treści

Dotychczasowe badania nad thimerosalem w USA i Europie: hańba i wstyd

W odpowiedzi na rosnący niepokój rodziców i pediatrów w końcu lat 1990 FDA i CDC zleciły epidemiologowi dr Thomasowi

Verstraetenowi (ówcześnie z CDC) wykonanie analizy na podstawie wewnętrznej bazy danych dotyczącej dokumentacji szczepień ponad 100 000 dzieci. Pierwotne wyniki jego analizy wskazywały na silny związek autyzmu oraz innych chorób neurologicznych dzieci z thimerosalem i stały się podstawą listu wystosowanego przez FDA do producentów szczepionek, który zalecał usunięcie thimerosalu ze szczepionek dziecięcych, ale bez nakazu i sankcji prawnych, w rezultacie czego nadal był i jest on stosowany w wielu szczepionkach dla dzieci i dorosłych. Wyniki analizy Verstraetena zostały zaprezentowane w czerwcu 2000 r. w odizolowanym leśnym ośrodku Simpsonwood w Norcross, GA, USA, na tajnej konferencji, w której uczestniczyły 52 osoby: wysocy urzędnicy z FDA, CDC i WHO (World Health Organisation), reprezentanci producentów szczepionek oraz kilku konsultantów pediatrycznych. Kulisy przebiegu tej konferencji, na podstawie jej stenogramów, opisał Robert F. Kennedy Jr., prawnik i kandydat na Ministra Ochrony Środowiska w rządzie Prezydenta Baracka Obamy, w artykule Deadly Immunity, (CommonDreams.org News Center, June 16, 2005;  www.commondreams.org/views05/0616-31.htm).

Odpowiedzialne za zdrowie instytucje amerykańskie uczyniły wszystko, by ukryć przed opinią publiczną wyniki badań i analiz świadczących o związku podawanego w szczepionkach dla dzieci thimerosalu z opóźnieniem mowy, ADHD i autyzmem, a ujawnione przez niezależne źródła wypowiedzi ich przedstawicieli są bezprecedensowym skandalem.

Dowiadujemy się z niego, że prezentując swe wyniki Verstraeten powiedział: Byłem przerażony tym, co odkryłem i cytował wcześniejsze badania wskazujące na związek thimerosalu z opóźnieniem mowy, ADHD i autyzmem. Zamiast natychmiastowego podjęcia kroków w celu zawiadomienia o tym społeczeństwa i pozbycia się szczepionek z thimerosalem, przedstawiciele rządu i korporacji dyskutowali głównie nad tym, jak ukryć przed społeczeństwem te dane i jak uchronić korporacje i FDA od pozwów sądowych wnoszonych przez rodziców okaleczonych dzieci. Uczestnicy konferencji najbardziej przejmowali się tym, jak to odkrycie wpłynie na zyski producentów szczepionek – pisze Kennedy.

Stosunek establishmentu szczepionkowego do zaprezentowanych danych o toksyczności thimerosalu najlepiej ilustrują niektóre wypowiedzi uczestników (konferencji). Dr Bob Chen, kierownik CDC odpowiedzialny za bezpieczeństwo szczepionek, wyraził się tak: Biorąc pod uwagę newralgiczność tych danych, na całe szczęście udało się nam je zabezpieczyć przed przedostaniem się w nieodpowiednie ręce, a doradca WHO od szczepień, dr John Clemens, powiedział: To badanie w ogóle nie powinno być przeprowadzone.

Istnieją dowody, że wysoko postawieni urzędnicy NIH i CDC planowali sfałszowane badania, których wynik miał być zgodny z żądaniami producentów szczepionek.

Podobna postawa negacji i blokowania niewygodnych danych przebija z zaadresowanego do mnie listu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (PTW). Po tej konferencji CDC wycofała analizy Verstraetena (choć były przeznaczone do natychmiastowej publikacji) i ogłosiła naukowcom, że szczepionkowe dane zostały zgubione i nie mogą być odtworzone. Wbrew prawu "Freedom of Information Act", CDC oddała bazę szczepionkowych danych prywatnej firmie do ukrycia, deklarując ją poza zasięgiem dla naukowców (tak w oryginale – przyp. red. ).

W 2001 Verstraeten otrzymał posadę u producenta szczepionek GlaxoSmithKline i opublikował swą pracę z CDC w r. 2003 po wielokrotnych przeróbkach danych i usunięciu z analizy danych większości dzieci uszkodzonych przez thimerosal. Choć jego pierwotne wyniki wskazywały, że uszkodzenia neurologiczne występowały 7 do 11 razy częściej u 3 dzieci zaszczepionych thimerosalem, w jego ostatecznej publikacji związek ten został usunięty; pozostawiono tylko związek thimerosalu z tikami i opóźnieniem mowy (Verstraeten et al., Pediatrics 2003, 112 (5):1035-48). Verstraeten ukrył swój konflikt interesów, czyli fakt, że pracował wtedy dla Glaxo. Publikacja ta i zastosowane w niej fałszerstwo zostały ostro skrytykowane, a Verstraeten potem nieudolnie tłumaczył się ze swej manipulacji (Verstraeten, Pediatrics, 2004, 113(4): 932).

Kennedy demaskuje skrzętnie ukrywane powiązania finansowe i biznesowe producentów szczepionek i wielu reprezentantów CDC, którzy podejmują regulacyjne decyzje dotyczące szczepień. Ten konflikt interesów zdyskredytował CDC jako instytucję, która ma stać na straży zdrowia obywateli USA. Po oddaniu newralgicznej bazy szczepionkowych danych prywatnej firmie do ukrycia, (…) nie miały (one) już nigdy więcej ujrzeć światła dziennego i (…) stać się niedostępne dla innych badaczy.

W raporcie Komitetu Izby Reprezentantów USA ds. Reform Rządu z 21 maja 2003 r. stwierdzono, że Niezdolność agencji rządowych do skutecznego działania w tej sprawie (tj. zakazu stosowania w szczepionkach thimerosalu) dowodzi instytucjonalnego sabotażu w celu ochrony własnych interesów oraz nieuzasadnionego krycia przemysłu farmaceutycznego.

By kontynuować maskowanie dowodów toksyczności thimerosalu, CDC zleciła amerykańskiemu Instytutowi Medycyny (IOM; prywatnej organizacji, której członkami są również przedstawiciele firm farmaceutycznych zaangażowanych w ten konflikt), aby wyprodukował publikację, która definitywnie zaneguje związek thimerosalu z chorobami neurologicznymi. Na zebraniu w 2001 r., na którym omawiano żądania i instrukcje CDC wobec IOM, dr Marie McCormick, która kierowała komitetem IOM do spraw bezpieczeństwa szczepionek, powiedziała naukowcom: Nigdy nie uznamy, że autyzm jest rzeczywiście niepożądanym objawem działania thimerosalu. Natomiast inna uczestniczka tego komitetu, Kathleen Stratton, głośno "przewidziała", że konkluzja IOM będzie brzmieć, iż dowody są niedostateczne, aby zaakceptować, albo odrzucić związek przyczynowy między autyzmem i thimerosalem, przyznając, że jest to żądanie dr Waltera Orensteina, ówczesnego dyrektora Narodowego Programu szczepień z CDC. I taka właśnie była konkluzja IOM odnośnie związków thimerosalu z chorobami neurologicznymi dzieci. Trudno o bardziej jaskrawe hochsztaplerstwo naukowe, które godzi w zdrowie i życie milionów dzieci.

Nowy numer (w kioskach od 21.01.2021)Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce prywatności.