Ruszamy z e-wydaniem

Chwila to pod­niosła, więc jako osoba odpowiedzialna za prze­niesie­nie Niez­nanego Świata do równoległej rzeczy­wis­tości mam przy­jem­ność powiedzieć kilka słów o tym, jak go tam odnaleźć.

Czy­taj więcej…

Bruno Gröning – wykład w Bełchatowie (22.04.2017)

Nowa droga do zdrowia ciała i duszy.

Uzdrowieni relacjonują, jak stali się zdrowi. Spec­jal­iści przed­staw­iają udoku­men­towane medy­cznie uzdrowienia. Ref­er­enci przekazują wiedzę Bruno Gröninga tak, że każdy może doświad­czyć prawdy jego słów: „Nie ma chorób nieuleczalnych!”.

Czy­taj więcej…

Złe wieści od wizjonerów

Niez­nany Świat 3/​2017

Dwa uzu­peł­ni­a­jące się tek­sty, których kon­kluzje nie są, niestety, krzepiące. Wygląda na to, że wkroczyliśmy w bardzo niebez­pieczny czas (inna rzecz, że jako cywiliza­cja już od dawna siedz­imy na „beczce z prochem”).

Czy­taj więcej…

Duchowość wilków

Ewa Banaszkiewicz 3/​2017

Wilki postaw­iły mnie na drodze duchowych prawd. Dziś rozu­miem to chyba głę­biej: jeżeli pod­damy nasz uza­leż­ni­a­jący się cią­gle umysł, w tym przy­padku od sukcesu telewiz­yjnego, stworzymy przestrzeń do dzi­ała­nia Umysłu Wyższego, zwanego w psy­chologii Nadświadomością.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

PZP

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.