Czy dostanie życie?

Cza­sem jedyne co mamy w życiu to nadzieja, trzy­mamy się jej mocno. Liczymy na lep­sze jutro. To jedyne, co trzyma nas przy życiu, co pozwala nam odd­y­chać, codzi­en­nie zma­gać się z tru­dami jakie ser­wuje nam los. Każdy z Was zna nadzieję. Są na tym świecie takie istoty, które zostały odarte z wszys­tkiego… z god­ności, zdrowia… na samym końcu tracą nadzieję.


Przys­tań Ocalenie

Widać to w oczach. Ten smutek, ten ogrom poczu­cia bez­nadziei jest widoczny w Jego oczach. On wygląda jakby już nie wierzył w lep­sze jutro… jakby nic dobrego nie miało się wydarzyć… wygląda jakby było mu to obojętne.

Jego per­spek­tywy nie malują się zbyt kolorowo, ba nawet nie są czarno białe… to sama czerń, roz­pacz, strach i ogromny ból. Stoi w skupie koni rzeźnych, niebawem zostanie załad­owany do trans­portu i pojedzie do rzeźni. Nie ma żad­nych szans na cud, na to, że w skupie pojawi się ktoś i kupi go do szkółki czy w inne miejsce. On się do tego już nie nadaje. Jest bardzo chory. Jest po ciężkim ochwa­cie, bardzo dużo leży. Konieczny jest dobry kowal, dobra opieka i miłość. Wtedy być może wróci mu nadzieja, wróci chęć do życia, ale najpierw potrze­buje szczegółowej diag­nos­tyki. To wszys­tko będzie ogrom­nie dużo kosz­tować, nie wiemy, czy uda mu przy­wró­cić zdrowie i sprawność, ale nie możemy go zostawić samego. Nie potrafimy poz­wolić aby umierał w ogrom­nym cier­pi­e­niu i poczu­ciu osamotnienia.

Właśnie w dwudzi­estą rocznicę pow­sta­nia Komitetu Pomocy dla Zwierząt dowiedzieliśmy się o nim. I nie potrafil­ibyśmy spo­jrzeć w lus­tro, gdy­byśmy go tam zostaw­ili. Bo prze­cież nie można świę­tować, nie można się cieszyć, kiedy się wie, że on tam leży w skupie… i nie liczy już na nic dobrego. Postanow­iliśmy spróbować. Bardzo liczymy, że nam pomoże­cie, że razem wle­jemy w Jego serce nadzieję, że zawal­czymy o lep­sze jutro dla Niego.

Komitet Pomocy dla Zwierząt

ul. Bałuck­iego 7/​37 43100 Tychy

nr konta : 91 1050 1399 1000 0022 0998 2426 z dopiskiem „Ocalenie”

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Dla przelewów zagranicznych:

Nr IBAN:

PL 91 10501399 1000002209982426

Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW

link bezpośredni do płat­ności Pay­Pal dostępny w zakładce Jak możesz pomóc na naszej stronie www​.przys​tanocale​nie​.pl lub wskazu­jąc adres email odbiorcy Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Można też pomóc wysyła­jąc smsa o treści OCALE­NIE na numer:

Numer 7248– koszt sms-​a 2,46 zł z VAT

Numer 74567– koszt sms-​a 4,92 zł z VAT

Numer 79567– koszt sms-​a 11,07 z VAT

DZIĘKU­JEMY ZA KAŻDĄ POMOC

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.