Psipadek Oreo

Psi­pad­kiem mamy kole­jnego podopiecznego — Oreo.


Przys­tań Ocalenie

Plan był taki, że Dominiki pojedzie po Kokosa sam, bez Doroty. Musi­cie wiedzieć, że naszej Dorotki nie wolno wpuś­cić do żad­nego schro­niska, bo nie wyjdzie z niego bez przy­na­jm­niej trzech zwierza­ków. Zawsze wypa­trzy takiego biedaka, którego po prostu się nie da zostawić. Dorota wów­czas pochlipuje, a pies patrzy wielkimi smut­nymi oczami. A prze­cież Przys­tań nie roz­ciąg­nie się w mag­iczny sposób dla kole­jnych potrze­bu­ją­cych istot.

Tak więc założe­nie było proste. Dominik jedzie sam i wraca z Kokosem. Wszyscy jed­nak chyba zna­cie powiedze­nie: jeśli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, opowiedz mu o swoich zami­arach. Nasz plan nie został real­i­zowany przez jedno psie spo­jrze­nie. Takie niby psi­pad­kowe, ale podobno nic nie dzieje się bez przyczyny.

Tym spo­jrze­niem Oreo wyprosił sobie bilet do Przys­tani Ocale­nie. Staruśki, słabi­utki piesek o smut­nych oczach. Tak chudy, że może służyć za mode do nauki psiej anatomii — skóra i kości. Czarny pyszczek mocno przyprószyła siwizna. I te oczy pełne smutku oraz cier­pi­enia. Nie można go było zostawić, nie dało się.

Oreo pojechał do kliniki na Brynów. Teraz najważniejsze jest podreper­owanie jego stanu fizy­cznego, psy­chiką zajmiemy się później. Prosimy was o trzy­manie kciuków za tego weter­ana, z całego serca prosimy też o wpłaty na jego lecze­nie. Sami nie damy rady. Przys­tan­iowe serce znów przemówiło, przyćmiewa­jąc głos rozsądku. Mamy nadzieję, że pomoże­cie nam wywołać uśmiech na stareńkim psim pyszczku i wspól­nie pokażemy Oreo, iż pieskie życie też może być piękne.

Na razie prze­bywa w klin­ice. Jego stan jest poważny, ale tam również potrze­buje legowiska oraz kocyka, które nie będzie pach­nieć innymi psami. Chcielibyśmy zapewnić mu już teraz nami­astkę tego, co czeka na niego w domu, w Przys­tani Ocale­nie. Prag­niemy dodać mu siły do walki o zdrowie i z całego serca prosimy was o pomoc.

W sprzedaży



Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.