Niepokojący incydent w Ruwa

Niez­nany Świat 7/​2017

Prze­stroga z Kos­mosu?
16 wrześ­nia 1994 r. kilkudziesię­ciu uczniów szkoły pod­sta­wowej w Ruwa k. Harare stało się świad­kami lądowa­nia obiektu, z którego wyszła ubrana na czarno postać o wiel­kich oczach i długich włosach.

Czy­taj więcej…

Świadome sny i odbiór równoległy

Niez­nany Świat 6/​2017
Leszek Tadeusz Piliszewski

Od pewnego czasu świadome sny, z jakimi ekspery­men­tuję, diame­tral­nie się zmieniły. Pojaw­iła się nowa forma ich pro­jekcji. Może to lep­sza jakość usługi nowego operatora :) ?

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

PZP

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.