Nocni goście: przybysze z nierzeczywistego świata

Na granicy jawy i snu dochodzi niekiedy do przedzi­wnych, budzą­cych grozę spotkań z noc­nymi gośćmi – syp­i­al­ni­anymi intruzami, którzy pojaw­iają się w pobliżu śpią­cych ludzi. Świad­ków tych wizyt prześladują wspom­nienia z towarzyszą­cym im pytaniem: wszys­tko to można wyjaśnić li tylko sen­nymi zaburzeniami?

Czy­taj więcej…

Konferencja „Szczepienia XXI wieku”

W obliczu nieko­rzyst­nie zmieni­a­jącej się sytu­acji doty­czącej szczepień w naszym kraju zapraszamy na Kon­fer­encję „Szczepi­enia XXI wieku” z udzi­ałem najbardziej znaczą­cych ludzi w Polsce, którzy zaj­mują się tym tem­atem, tj. m.in. pro­fe­sor Marii Doroty Majew­skiej, Justyny Sochy, dr. Jerzego Jaśkowskiego, Jerzego Zięby.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Wydanie elektroniczneStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.