Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Sprawa Golema

Autorski dwugłos na temat oży­wionego ponoć za pomocą odpowied­nich zak­lęć „człowieka z gliny”, którego miał stworzyć w XVI praski rabin Jehuda Lew ben Becalel.

Czy­taj więcej…

Krakowski efekt Maharishiego

Czy Gregg Braden miał rację? Czy zan­otowany w trak­cie ubiegłorocznych Świa­towych Dni Młodzieży spadek liczby przestępstw i wykroczeń w Małopolsce został spowodowany zwielokrot­nioną obec­noś­cią w tym regionie sił porząd­kowych, czy stanowił potwierdze­nie efektu Maharishiego?

Czy­taj więcej…

Niepokojący incydent w Ruwa

16 wrześ­nia 1994 r. kilkudziesię­ciu uczniów szkoły pod­sta­wowej w Ruwa k. Harare stało się świad­kami lądowa­nia obiektu, z którego wyszła ubrana na czarno postać o wiel­kich oczach i długich włosach.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Newsletter

Przeczy­tałem Reg­u­lamin i zgadzam sięStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.