WIELCY POLACY I GWIAZDY KINA. Dyk­towa­nia Ludzi w Duchu (23.01.2019, godz. 17.30, KGNŚ, Warszawa)

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

Skuteczne kuracje oczyszcza­jące (jelita, wątroba, nerki) — 30.01.2019, godz. 17.30, KGNŚ, Warszawa

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

Cho­ciaż ludzkość właś­ci­wie dopiero co rozpoczęła eksplo­rację Kos­mosu, już rozpoczął się wyś­cig o prawo do eksploat­acji cen­nych surow­ców, jakie można tam znaleźć.

Frag­ment artykułu z numeru 1/​2019

Niemiecki jas­nowidz poma­gał poszuki­wać zagin­ionych, a w człowieku czy­tał niczym w otwartej księdze. W swoich przepowied­ni­ach najwięcej uwagi poświę­cił losom Europy pod­czas III wojny świa­towej, która ma dokonać resetu cywilizacji

Frag­ment artykułu z numeru 1/​2019

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.