Rurki do rozmów na odległość, lampy zapalane dźwiękiem gongu, mosty budowane przez rośliny… Czy to wszys­tko fak­ty­cznie oglą­dał Verner D’Auvergne — człowiek, który jako jeden z pier­wszych Europe­jczyków poz­nawał tajem­nice Tybetu?

Frag­ment artykułu z numeru 7/​2018

W 110. rocznicę słyn­nego wydarzenia przyglą­damy się jego nadal niewy­jaśnionym aspek­tom oraz innym, podob­nym incy­den­tom na świecie, nazy­wanym przez naukow­ców małymi tun­guskami. Najwięcej emocji budzi pytanie, co się stanie, jeżeli do podob­nej eksplozji dojdzie kiedyś nad gęsto zalud­nionym obszarem

Frag­ment artykułu z numeru 7/​2018

W sprzedaży

Newsletter

Przeczy­tałem Reg­u­lamin i zgadzam sięNasze książki

PZPKON­TAKT * O NAS * REKLAMA * FORUM * POLI­TYKA PRY­WAT­NOŚCI * YOUTUBE *


Copy­right © Wydawnictwo Niez­nany Świat /​All rights reserved.

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.