Spotkanie z Elż­bi­etą i Andrze­jem Kraw­czykami wyłącznymi dys­try­b­u­torami preparatu SIRIUS-​D na Pol­skę — „SIRIUS-​D: CZWARTY RODZAJ ŻYWNOŚCI(22.11.2017, godz. 17.30 Warszawa, KGNŚ)

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

Spotkanie z Tadeuszem Mis­zcza­kiem — „Kro­ple TODA — przy­wracanie pier­wot­nej energii poprzez dostar­czanie wzor­cowych bioin­for­ma­cji i enzymów” (15.11.2017, Warszawa, KGNŚ)

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

W CIE­NIU
Andrzej Szmili­chowski
Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2017

Czy­taj więcej…

MOJE ŻYCIE PO ŚMIERCI. Pamięt­nik z nieba
Erik Med­hus. Elisa Med­hus
Wydawnictwo SAM­SARA, Białys­tok 2016

Czy­taj więcej…

Zdaniem badaczy his­torii alter­naty­wnej Wielki Sfinks z Gizy może liczyć znacznie więcej niż ofic­jalne 4,5 tysiąca lat. Co więcej, hieroglify na posągu Hemi­unu – wezyra Cheopsa sugerują, że słynny mon­u­ment mógł pełnić rolę archi­wum prze­chowu­jącego wiedzę starożytnych…

Frag­ment artykułu z numeru 12/​2017

Można powiedzieć, że młod­sze rodzeństwo miesięcznika Niez­nany Świat, czyli Księgarnia-​Galeria oraz Klub Przy­jaciół, niepostrzeże­nie nam wydoroślało osią­ga­jąc między­nar­o­dową pełno­let­niość. Przed 21 laty rozpoczęła bowiem dzi­ałal­ność nasza księgarnia.

Czy­taj więcej…

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.