W 110. rocznicę słyn­nego wydarzenia przyglą­damy się jego nadal niewy­jaśnionym aspek­tom oraz innym, podob­nym incy­den­tom na świecie, nazy­wanym przez naukow­ców małymi tun­guskami. Najwięcej emocji budzi pytanie, co się stanie, jeżeli do podob­nej eksplozji dojdzie kiedyś nad gęsto zalud­nionym obszarem

Frag­ment artykułu z numeru 7/​2018

Tajem­nicze sek­wencje zdarzeń, serie spójnych incy­den­tów, łańcuch pokrewnych zależności… Co sprawia, iż mają sens i logikę, pozostaw­ia­jąc nas w przeświad­cze­niu, że są wynikiem głębok­iego namysłu jakiejś wyższej od nas Siły?

Frag­ment artykułu z numeru 7/​2018

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.