Dr Danuta Adamska-​Rutkowska opowie o swo­jej najnowszej książce: Kwan­towa świado­mość w kon­wencjon­al­nej nauce...
(25.04.2018, godz. 17:30, KGNŚ, Warszawa)

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

Spotkanie z autorką książki Opowieści z Biura Duchów, (18.04.18, KGNŚ, Warszawa)

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

TAJEM­NICA WIELKIEGO SFINKSA
Robert Bau­val, Robert M. Schoch
Wydawnictwo AMBER, Warszawa 2017
STRAŻNIK TAJEM­NIC
Robert Bau­val, Gra­ham Han­cock
Wydawnictwo AMBER, Warszawa 2017

Czy­taj więcej…

Na przełomie 20032004 roku Jack­owski był aż trzykrot­nie w Japonii na zaprosze­nie tok­i­jskiej telewizji Asahi. Miał spróbować wyjaśnić sprawy krymi­nalne. Były bardzo trudne – zabójstwo czteroosobowej rodziny z Osaki, morder­stwo młodej kobi­ety czy zaginię­cie nas­to­latki o imie­niu Noriko. Z zada­nia wywiązał się doskonale.

Frag­ment artykułu z numeru 5/​2018

Jest, moim zdaniem, najbardziej niezwykłym tek­stem ezoterycznym spośród tych, które znam. Hory­zont cza­sowy obe­j­muje okres do 2081 roku. Jak inter­pre­tować Niebi­ańską Przepowied­nię z Tęgob­orza w świ­etle najnowszych wydarzeń?

Frag­ment artykułu z numeru 5/​2018

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.