Moja droga z Mis­trzem Morya” (19.09.2018, godz. 17.30, KGNŚ, Warszawa)

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

spotkanie autorskie Klucze Henocha (28.09.2018, godz. 17.30, KGNŚ, Warszawa) — WSTĘP WOLNY

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

UZDRAW­IA­JĄCA MOC DOŚWIAD­CZEŃ Z POPRZED­NICH WCIELEŃ
Brian L. Weiss, Amy E. Weiss
Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2017

Czy­taj więcej…

KRO­NIKI ANUN­NAKI
Zecharia Sitchin (red. Janet Sitchin)
Wydawnictwo Amber, Warszawa 2018

Czy­taj więcej…

Wielu ludzi dys­ponu­ją­cych ekstrazmysłem odbier­ało wiado­mosci o katas­tro­fach lot­niczych czy wybuchach wulka­nów, mimo że zna­j­dowali się setki bądź tysiące kilo­metrów od tych miejsc.

Frag­ment artykułu z numeru 9/​2018

Alber­towi Ein­steinowi przyp­isuje się powiedze­nie, że najlep­szym dowo­dem ist­nienia inteligencji pozaziem­s­kich okazuje się to, że się z nami nie kon­tak­tują. W tej gorzkiej sen­tencji tkwi sporo racji. Bo czy bardziej rozwinięte i świadome istoty będą roz­maw­iać jak równy z równym z Homo sapi­ens, który gotów jest odd­awać im cześć?

Frag­ment artykułu z numeru 9/​2018

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.