Per­tur­bacje w słonecznym kotle czyli: co dalej z dobrą zmi­aną?
dr Piotr Piotrowski
1/​2017

Czy­taj więcej…

Z Igorem Witkowskim, wiz­jonerem i pis­arzem, badaczem początków ludzkości, prop­a­ga­torem idei kos­micznej współpracy, lau­re­atem Nagrody Hon­orowej Niez­nanego Świata za 2016 r. roz­mawia Jędrzej Fijałkowski.

Czy­taj więcej…

W NUMERZE:

 • Para­nor­malni pogromcy tsunami
 • Sprawa Golema
 • Tajem­nicze zakątki Szkocji
 • Prze­stroga z Kos­mosu? Niepoko­jący incy­dent w Ruwa
 • O suple­men­tach diety i wit­a­m­i­nach bez uprzedzeń

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

Czy­taj więcej…

W NUMERZE:

 • Tajem­nice fatim­skie: przemil­czane fakty
 • Świadome sny i odbiór równoległy
 • Odlo­towa teoria
 • Aoki­ga­hara jest wszędzie
 • UFO i KGB: kole­jna odsłona
 • Piramida na Cere
 • O suple­men­tach diety i syn­te­ty­cznych wit­a­m­i­nach bez euforiis
Czy­taj więcej…

BAZ­GROŁY JANA SZARANA czyli grafiki drew­ni­anych koś­ciółków i cerkiewek Beskidu
(Warszawa, KGNŚ, godz. 17.30)

Czy­taj więcej…

Polny Warkocz, czyli co wiemy o kos­me­tykach?
Paweł Bareja — współtwórcą linii słowiańs­kich kos­me­tyków Polny Warkocz
(07.06.2017, Warszawa, KGNŚ)

Czy­taj więcej…

Niez­nany Świat 7/​2017

Wojown­icy tajem­niczego zakonu Sanin nie tylko potrafili przewidzieć czas i miejsce katak­l­izmu, jaki ma nastąpić.

Czy­taj więcej…

Niez­nany Świat 7/​2017

Prze­stroga z Kos­mosu?
16 wrześ­nia 1994 r. kilkudziesię­ciu uczniów szkoły pod­sta­wowej w Ruwa k. Harare stało się świad­kami lądowa­nia obiektu, z którego wyszła ubrana na czarno postać o wiel­kich oczach i długich włosach.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

PZP

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.